Deň Zeme 22. apríla na 5. ZŠ v Považskej Bystrici

Naša spoločnosť  bola súčasťou „Dňa ZEME“ na 5 ZŠ v Považskej Bystrici, za účelom osvety a vzdelávania detí v oblasti správneho nakladania s odpadom. Celá prezentácia sa niesla v duchu zábavy a deti sa hravou formou zapájali do rôznych úloh a súťaži.