O nás

Spoločnosť EAA & recycling sa vo svojich činnostiach zameriava hlavne na nakladanie s odpadmi. Pre zmluvných partnerov zabezpečujeme všetky služby v odpadovom hospodárstve. Našim cieľom je pri svojej činnosti čo najmenej zaťažiť životné prostredie. Odpady separujeme, spracovávame a zhodnocujeme, čím napomáhame ich recyklácii a opätovnému návratu do výrobného procesu. „Svoje služby poskytujeme inak – uprednostňujeme minimálne zaťaženie životného prostredia a čo najefektívnejšie zhodnotenie, pričom využívame moderné technológie a zariadenia“. Ku každému zákazníkovi pristupujeme individuálne a usilujeme sa mu poskytovať služby v odpadovom hospodárstve priamo na mieru. Priemyselným zákazníkom a živnostníkom ponúkame profesionálny prístup a efektívne riešenia pri nakladaní s odpadom.

Spoločnosť EAA & recycling zaviedla a neustále zlepšuje systémy manažérstva podľa noriem pre kvalitu a životné prostredie.

 

0 %
EAA plánuje zrecyklovať 20% odobratých materiálov.
0 %
EAA plánuje zhodnotiť 45% všetkých materiálov.
0 %
EAA plánuje termicky zhodnotiť 20% odpadov.
0 %
EAA plánuje zneškodniť 15% odpadov.
logo-EAA_RECYCLING_logo_EAA_final