kontakt

                    +421 911 363 240

                     info@eaarecycling.sk

fakturaČNÉ Údaje

EAA & recycling s.r.o.

Záhradnícka 51

821 08 Bratislava

IČO: 46 719 440
DIČ: 2023557800

0 %
EAA plánuje zrecyklovať 20% odobratých materiálov.
0 %
EAA plánuje zhodnotiť 45% všetkých materiálov.
0 %
EAA plánuje termicky zhodnotiť 20% odpadov.
0 %
EAA plánuje zneškodniť 15% odpadov.
bas

Nakladanie s odpadom

Zabezpečujeme pre svojich partnerov služby v oblasti…

p2

Priemyselný odpad

Zabezpečujeme kompletný rad služieb v odpadovom…

Grüner-Punkt

druhotné suroviny

Spoločnosť EAA realizuje spracovanie a zhodnotenie druhotných..

s2

Upratovanie

K jadru služieb, ktorý náš tím ponúka, patria …