Druhotné suroviny

Spoločnosť EAA & recycling realizuje spracovanie a zhodnotenie druhotných surovín. Spracovanie týchto surovín vykonávame na vlastných mechanických, lisovacích a drviacich zariadeniach. Nákup a predaj druhotných surovín uskutočňujeme od občanov, živnostníkov, komunálnych a firemných zákazníkov. Recykláciu druhotných surovín zabezpečujeme v spracovateľských závodoch na území EÚ, ktoré sú na tento účel zriadené.

bas

Nakladanie s odpadom

Zabezpečujeme pre svojich partnerov služby v oblasti…

p2

Priemyselný odpad

Zabezpečujeme kompletný rad služieb v odpadovom…

Grüner-Punkt

druhotné suroviny

Spoločnosť EAA realizuje spracovanie a zhodnotenie druhotných..

icon-upratovanie

Upratovanie

K jadru služieb, ktorý náš tím ponúka, patria …

0 %
EAA plánuje zrecyklovať 20% odobratých materiálov.
0 %
EAA plánuje zhodnotiť 45% všetkých materiálov.
0 %
EAA plánuje termicky zhodnotiť 20% odpadov.
0 %
EAA plánuje zneškodniť 15% odpadov.