Nakladanie s odpadom

Spoločnosť EAA & recycling zabezpečuje pre svojich partnerov služby v oblasti odpadového hospodárstva a životného prostredia. Našimi hlavnými činnosťami sú: 

    • Zvoz, transport a zhodnotenie separovaného odpadu a druhotných surovín
    • Zvoz, separáciu a zhodnotenie (alebo zneškodnenie) priemyselného odpadu
    • Zvoz, transport a zneškodnenie nebezpečného odpadu
  •  
  • Prenájom alebo nákup odpadových nádob a veľkoobjemných kontajnerov

 

U svojich zákazníkov sa postaráme o:

Riadenie a prevádzkovanie zberných dvorov

Čistenie a odstránenie čiernych skládok

Čistenie a údržbu verejných priestranstiev, komunikácií a chodníkov

Jarné a jesenné upratovanie

bas

Nakladanie s odpadom

Zabezpečujeme pre svojich partnerov služby v oblasti…

p2

Priemyselný odpad

Zabezpečujeme kompletný rad služieb v odpadovom…

Grüner-Punkt

druhotné suroviny

Spoločnosť EAA realizuje spracovanie a zhodnotenie druhotných..

icon-upratovanie

Upratovanie

K jadru služieb, ktorý náš tím ponúka, patria …

0 %
EAA plánuje zrecyklovať 20% odobratých materiálov.
0 %
EAA plánuje zhodnotiť 45% všetkých materiálov.
0 %
EAA plánuje termicky zhodnotiť 20% odpadov.
0 %
EAA plánuje zneškodniť 15% odpadov.
logo-EAA_RECYCLING_logo_EAA_final