„EAA & recycling – Váš partner pri nakladaní s odpadom.“ Nakladanie s odpadom je priamo spojené so životným prostredím, my v EAA to vieme, preto sme pre Vás spoľahlivý partner v odpadovom hospodárstve.

bas

Nakladanie s odpadom

Zabezpečujeme pre svojich partnerov služby v oblasti…

p2

Priemyselný odpad

Zabezpečujeme kompletný rad služieb v odpadovom…

Grüner-Punkt

druhotné suroviny

Spoločnosť EAA realizuje spracovanie a zhodnotenie druhotných..

icon-upratovanie

Upratovanie

K jadru služieb, ktorý náš tím ponúka, patria …

0 %
EAA plánuje zrecyklovať 20% odobratých materiálov.
0 %
EAA plánuje zhodnotiť 45% všetkých materiálov.
0 %
EAA plánuje termicky zhodnotiť 20% odpadov.
0 %
EAA plánuje zneškodniť 15% odpadov.
logo-EAA_RECYCLING_logo_EAA_final